Rok 2018 Przekazanie Sztandaru oraz obchody 120 lecia OSP Pietrowice.

Rrok 2018 był dla naszych strażaków bardzo pracowity w szkolenia, ćwiczenia oraz w akcje ratowniczo gaśnicze, których było na szczęście mało. Braliśmy udział w projekcie unijnym w raz z Zespołem Szkól w Pietrowicach pod tytułem ,,Polsko Czeskie Spotkania na Granicy z okazji 750lat wsi Pietrowice oraz 120lat OSP Pietrowice”. W ramach projektu na początku roku zorganizowaliśmy ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy dla dzieci z naszej szkoły oraz zaprosiliśmy dzieci z naszej partnerskiej jednostki z Republiki Czeskiej SDH Krnov Kostelec. Instruktorami byli doświadczeni druhowie OSP Zopowy. Wiosną zorganizowaliśmy ćwiczenia strażackie bojowe dla dzieci, które zakończyły się wspólnymi zawodami drużyn pożarniczych w Krnovie, do współpracy zaprosiliśmy strażaków z OSP Chomiąża i OSP Zubrzyce. Na zakończenie projektu w dniu 10 czerwcu odbyło się poświęcenie i nadanie sztandaru dla naszej jednostki z okazji 120 rocznicy powstania, fundatorami byli mieszkańcy Parafii Braciszów, poświęcenia dokonał kś. Biskup Paweł Stobrawa w naszym kościele w Pietrowicach a przekazanie odbyło się na terenie Zespołu Szkół w Pietrowicach z rąk Prezesa Oddziału Wojewódzkiego ZOSPRP z Opola Pana Andrzeja Borowskiego . W okresie letnim braliśmy udział w gaszeniu pożaru zboża na pniu w okolicach Chomiąży oraz lasu miedzy Chróstnem a Ciermięcicami. Po tych akcjach przeprowadziliśmy ćwiczenia w pobliskim lesie by lepiej działać w czasie pożaru na terenie leśnym. W listopadzie braliśmy udział w gaszeniu pożaru budynku mieszkalnego w naszej miejscowości. W tym roku również dzięki Gminie Głubczyce została odnowiona elewacja na naszej remizie, natomiast my zamontowaliśmy nowy szyld podświetlany z nazwą naszej jednostki który zakupiliśmy w ubiegłym roku. Również w tym roku otrzymaliśmy od Gminy Głubczyce dwa samochody na początku roku ciężki samochód ratowniczo gaśniczy marki Magirus a teraz pod koniec roku VW T4 busa. Otrzymaliśmy również sprzęt do ratowania życia, pierwszo defibrylator AEG z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ramach projektu ,, Każda sekunda ma znaczenie” a następnie z Funduszu Ministerstwa Sprawiedliwości otrzymaliśmy torbę PSP R1 z pełnym wyposażeniem, zestaw szyn Kramera, deskę ortopedyczną , defibrylator AEG. Dzięki dofinansowaniu z Nadleśnictwa Prudnik, Gminy Głubczyce oraz naszego wkładu dokonaliśmy zakupu sprzętu przeciw pożarowego. W nadchodzącym roku mamy nadzieję że nie będziemy musieli wykorzystywać pozyskanego sprzętu w akcjach ale tylko na szkoleniach. Chcielibyśmy bardzo podziękować za wszelką pomoc jaką uzyskaliśmy od naszych druhów z OSP Zopowy, OSP Zubrzyce, OSP Chomiąża oraz naszego Komendanta Miejsko Gminnego Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Głubczyce Mateusza Szymusia, Prezesowi Zarządu Miejsko Gminnego OSP gminy Głubczyce Adamowi Buchańcowi , Burmistrzowi Głubczyc Panu Adamowi Krupie, Zespole Szkół w Pietrowicach oraz Pani Monice Komarnickiej za przygotowanie całego projektu. Dziękujemy również naszym strażakom za poświęcony czas i trud jaki wkładają by nasza jednostka mogła funkcjonować oraz wszystkim tym, którzy wspomagają naszą jednostkę finansowo, materialnie jak i duchowo.

Historia OSP Pietrowice

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PIETROWICACH

Ochotnicza Straż Pożarna w Pietrowicach została założona w 1897r. W powojennej Polsce pierwszymi odnowicielami jednostki OSP Pietrowice byli Mieczysław Madej, Jan Kozak, Jan Winnicki a w kolejnych latach działalnością straży zajmowali się druhowie Józef Mróz, Tadeusz Mróz, Wiesław Dworok ,Marian Mika, Roman Brzoza, Zbigniew Adamski, Julian Komarnicki Józef Węgrzyn. Jednostka mieściła się w małej remizie jeszcze z czasów przedwojennych.W latach osiemdziesiątych zaczęła się budowa nowej strażnicy, przy udziale powstania brali czynny udział mieszkańcy wsi, druhowie OSP Pietrowice na czele z naczelnikiem straży Tadeuszem Mrozem, prezesem Wiesławem Dworok, sołtysem Edmundem Przysucha oraz Rolniczą Spółdzielnią Produkcyjną i jej Prezesem Janem Pachacz. Zakończenie budowy i oddanie strażnicy odbyło się w dniu 21.05.1989 roku.            W roku 1991 jednostka OSP Pietrowice otrzymała ciężki samochód pożarniczy marki Jelcz , w tym samym roku rozpoczęła się współpraca partnerska międzynarodowa Polsko Czeska, OSP Pietrowice z jednostką Krnov Kostelec. Efektem tej współpracy są coroczne zawody sportowo pożarnicze polskich i czeskich jednostek partnerskich. Współpraca naszych jednostek jest kontynuowana do dnia dzisiejszego.